به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان آذربایجان شرقی

فرصتهای کارآفرینی در استان آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی با وسعت 416254 کیلومتر مربع در گوشه شمال غربی فلات ایران از طریق رود ارس در شمال با جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ایالت خودمختار نخجوان هم مرز و حدود 2/8 از مساحت کل ایران را به خود اختصاص داده است. استان آذربایجان شرقی از لحاظ برخورداری ازموقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن […]