به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان خراسان جنوبی

فرصتهای کارآفرینی در استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ۱۵۱٬۱۹۳ کیلومتر مربع وسعت دارد که از این نظر سومین استان ایران است.۵ درصد وسعت این استان را عرصه‌های طبیعی در بر می‌گیرد که از این میزان، ۲۲٫۷ درصد بیابانی، ۶۳٫۳ درصد مراتع بیابانی، ۷٫۲ درصد مراتع خوب و متوسط و ۶٫۸ درصد جنگلی است. این استان دارای پتانسیل بالایی در بخش […]