به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان خوزستان

فرصتهای کارآفرینی در استان خوزستان

استان خوزستان با مرکزیت شهر اهواز استانی در جنوب غربی ایران است، که در کرانه خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت و گاز ایران به‌ شمار می‌آید. مساحت استان خوزستان ۶۴٫۰۵۷ کیلومتر مربع است و با جمعیتی معادل ۴٬۷۱۰٬۵۰۶ نفر (طبق سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵)، به‌عنوان پنجمین استان پرجمعیت ایران محسوب […]