به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان سمنان

فرصتهای کارآفرینی در استان سمنان

استان سمنان یکی از استان‌های کشور ایران است. مرکز و پرجمعیت‌ترین شهر این استان، شهر سمنان است. استان سمنان با مساحت 97491 کیلومتر مربع هفتمین استان پهناور کشور با جمعیتی برابر 702360 نفر می باشد. این استان به خاطر موقعیت جغرافیایی، اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی و محدودیت‌ های آب و خاک، از موقعیت کشاورزی […]