به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان قزوین

فرصتهای کارآفرینی در استان قزوین

آب و هوای قزوین در تابستان خنک و در زمستان سرد است. به طور کلی پوشش گیاهی در استان قزوین به دو دسته جنگلی و مراتع تقسیم‌بندی می‌شود. منطقه رودبار و الموت عمده پوشش جنگلی استان را تشکیل می‌دهند و دشت قزوین نیز مهم‌ترین مرتع در سطح استان است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و […]