به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان مازندران

فرصتهای کارآفرینی در استان مازندران

استان مازندران در شمال كشور جمهوری اسلامی ایران و با وسعتی معادل 23756.4 كیلومتر مربع حدود 1.46 درصد از مساحت كشور را در برداشته و هجدهمین استان از این حیث در كشور محسوب می گردد .آب و هوای این استان را با توجه به خصوصیات دما و بارش، می توان به دو نوع معتدل دریایی […]