به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان کردستان

فرصتهای کارآفرینی در استان کردستان

استان کردستان یکی از استان‌های ایران به مرکزیت شهر سنندج است که در غرب کشور واقع شده‌است. استان کردستان ۲۸٬۲۰۰ کیلومتر مربع معادل ۱/۷٪ مساحت کل کشور ایران وسعت دارد. این استان در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است. در غرب استان میزان بارش ها بیشتر از سایر نقاط است. […]