به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان کرمانشاه

فرصتهای کارآفرینی در استان کرمانشاه

استان کرمانشاه جزء نواحی کوهستانی کشور به شمار می آید که بین فلات ایران و جلگه بین النهرین واقع شده است. همچنین این استان در قسمت شمال غربی کوه زاگرس قرار گرفته که همین باعث شده سراسر منطقه تحت پوشش قله ها و ارتفاعات این رشته کوه قرار گیرد.م ی توان چهار نوع اقلیم متفاوت […]